Malíři pokojů
Praha

Ekumenická rada církví malířské práce

Mysleli jsme, že předchozí realizace OZP bude poslední zakázkou roku 2017, ale byli jsme narychlo osloveni s poptávkou malířských prací od Ekumenické rady církví. Jednalo se o malířské práce, nátěr olejového soklu, opravy zdiva a vše s důrazem na termín do 31.12.2017. Tento termín jsme splnili a ještě před termínem předávali dílo. Součástí prací byli i úklidové práce po malování a nátěru olejového soklu. Vždy pro zákazníky chceme udělat maximum pro jeho spokojenost.

Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Křesťanské církve v České republice jsou si vědomy daru a závazku jednoty Kristových učedníků, navazují na tradice náboženské svobody, přítomné v českých dějinách, zvláště v tradici cyrilometodějské a reformační, usilují být české společnosti příkladem  a svědectvím tolerance a vzájemné úcty, a proto se rozhodly vytvořit Ekumenickou radu církví v České republice. 

Ekumenická rada církví malířské práce Ekumenická rada církví malířské práce Ekumenická rada církví malířské práce Ekumenická rada církví malířské práce Ekumenická rada církví malířské práce Ekumenická rada církví malířské práce Ekumenická rada církví malířské práce Ekumenická rada církví malířské práce Ekumenická rada církví malířské práce Ekumenická rada církví malířské práce Ekumenická rada církví malířské práce Ekumenická rada církví malířské práce Ekumenická rada církví malířské práce Ekumenická rada církví malířské práce Ekumenická rada církví malířské práce Ekumenická rada církví malířské práce Ekumenická rada církví malířské práce Ekumenická rada církví malířské práce Ekumenická rada církví malířské práce Ekumenická rada církví malířské práce