Malíři pokojů
Praha

Kooperativa Sámova Praha 10

O Květnových státních svátcích jsme dokončili malování a nátěr fasády v barvách Kooperativy. Před započetím prací jsme provedli vzorkování dle 3D návrhu a vizualizace, po odsouhlasení barev jsme započali práce. Nejdříve jsme porvedli zakrytí nepotřebných ploch k malování a nátěru fasády, poté penetrační nátěr a opravy poškozeného zdiva. Vše probíhalo o dvouch víkendech a dvouch státních svátcích. Po provedenné výmalbě a nátěru fasády byl proveden úklid a lepení reklamních folií dle sloganů ktré používá Kooperativa a které jistě znáte z mostů a billboardů. Vše muselo být předáno v pondělí 15.5:2017. Termín splněn.

Kooperativa Sámova Praha 10 Kooperativa Sámova Praha 10 Kooperativa Sámova Praha 10 Kooperativa Sámova Praha 10 Kooperativa Sámova Praha 10 Kooperativa Sámova Praha 10 Kooperativa Sámova Praha 10 Kooperativa Sámova Praha 10 Kooperativa Sámova Praha 10 Kooperativa Sámova Praha 10 Kooperativa Sámova Praha 10 Kooperativa Sámova Praha 10 Kooperativa Sámova Praha 10 Kooperativa Sámova Praha 10 Kooperativa Sámova Praha 10 Kooperativa Sámova Praha 10 Kooperativa Sámova Praha 10 Kooperativa Sámova Praha 10 Kooperativa Sámova Praha 10 Kooperativa Sámova Praha 10 Kooperativa Sámova Praha 10