Malíři pokojů
Praha

Protipožární nátěry DHL Jažlovice

Provedli jsme protipožární nátěr v DHL Jažlovice okres Praha východ. Jednalo se o opálení stávajícího emailového nátěru, bezoplachové odrezivění stávající ocelové konstrukce, obroušení podkladu pro nátěr protipožárního nátěru, nátěr protipožárním materiálem Flamizol S na kovové konstrukce a přenátěr schváleným krycím materiálem na vodní bázi dle odstínu RAL 7042. Veškeré práce museli probíhat dle přesného harmonogramu prací, bez možnosti prodloužení. V průběhu prací jsme byli požádáni o zhotovení protipožárních ucpávek na které je také zapotřebí atest na zhotovení dle školení kterého se účastníme každý rok, neboť jsou stále nové normy a je zapotřebí mít stále aktuální certifikát a povolení k montáži. Popis výrobku: PROTIPOŽÁRNÍ INTUMESCENTNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA OCHRANU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ V INTERIÉRU. 

Protipožární nátěry DHL Jažlovice Protipožární nátěry DHL Jažlovice Protipožární nátěry DHL Jažlovice Protipožární nátěry DHL Jažlovice Protipožární nátěry DHL Jažlovice Protipožární nátěry DHL Jažlovice Protipožární nátěry DHL Jažlovice Protipožární nátěry DHL Jažlovice Protipožární nátěry DHL Jažlovice Protipožární nátěry DHL Jažlovice Protipožární nátěry DHL Jažlovice Protipožární nátěry DHL Jažlovice Protipožární nátěry DHL Jažlovice Protipožární nátěry DHL Jažlovice Protipožární nátěry DHL Jažlovice Protipožární nátěry DHL Jažlovice Protipožární nátěry DHL Jažlovice Protipožární nátěry DHL Jažlovice