Malíři pokojů
Praha

Malířské práce bytového domu Zárybská

Provedli jsme vymalování společných prostor domu v ulici Zárybská Praha 9 Prosek. Bylo zapotřebí z důvodu častějšího malování komplet oškrábání staré malby, následně zpevnění povrchu tzn. penetrace a následně oprava soklu, který byl v zelené barvě. Sokl jsme kompletně natřeli penetračním nátěrem tzv. kontaktním můstkem a na tento drsný film (který kontaktní můstek vytvoří) jsme aplikovali flexibilní lepidlo a perlinku, která vše dokonale zpevní a může se na tento povrch použít štuk nebo stěrková hmota. Rozdíl v těchto materiálech je v hrubosti, štuk je hrubší a sádrová stěrka hladká. Po vyhlazení jsme provedli vzorek omyvatelné malby a následně po výběru a schválení členy společenství vlastníků malování soklu omyvatelnou barvou Primalex Fortisimo.

Malířské práce bytového domu Zárybská Malířské práce bytového domu Zárybská Malířské práce bytového domu Zárybská Malířské práce bytového domu Zárybská Malířské práce bytového domu Zárybská Malířské práce bytového domu Zárybská Malířské práce bytového domu Zárybská Malířské práce bytového domu Zárybská Malířské práce bytového domu Zárybská Malířské práce bytového domu Zárybská Malířské práce bytového domu Zárybská Malířské práce bytového domu Zárybská Malířské práce bytového domu Zárybská Malířské práce bytového domu Zárybská Malířské práce bytového domu Zárybská Malířské práce bytového domu Zárybská Malířské práce bytového domu Zárybská