Malíři pokojů
Praha

Malování pokojů ubytovny Ministerstva vnitra

Dokončili jsme malířské práce kde objednatelem byla Bytová správa ministerstva vnitra zakázka s názvem " Malířské práce ubytovny pro Ministerstvo vnitra ". Jednalo se o komletní důkladné zakrytí, jak igelotovým zakrývacím materiálem, tak z důvodu pochozí vrstvy o zakrytí prostěradly, neboť folie a igelit je kluzký a mohlo by se stát, že malíři po kluzkých foliích uklouznou a ochrana zdraví a bezpečnost práce našich pracovníků je na prvním místě. Malířské práce byli provedeny materiálem Primalex Plus, lokální škrábání tzn. co bude nutné oškrábat je třeba opravit z důvodu do budoucna možného praskání malby. Po oškrábání je nutná penetrace, tzv. zpevnění podkladu a následné vystěrkování (vyhlazení) po oškrábání s následným přebroušením a přemalování 2 x vrstva Primalexem Plus. Po vymalování byl proveden úklid. Následně proběhlo předání díla a poté odvezení veškerého používaného nářadí a nepotřebného odpadu. Po nás nikdy nezůstává nic k likvidování zákazníkem. Malířské práce na klíč jsou pro nás prioritou a samozřejmostí. 

Malování pokojů ubytovny Ministerstva vnitra Malování pokojů ubytovny Ministerstva vnitra Malování pokojů ubytovny Ministerstva vnitra Malování pokojů ubytovny Ministerstva vnitra Malování pokojů ubytovny Ministerstva vnitra Malování pokojů ubytovny Ministerstva vnitra Malování pokojů ubytovny Ministerstva vnitra