Malíři pokojů
Praha

ÚJV administrativní budova

Účastnili jsme se  výběrového řízení a vyhráli jsme státní zakázku v objektu ÚJV Řež malířské práce administrativní centrum. Malířské práce včetně sanačních prací po proteklé vodě. Malování barevnými odstíny dle stávajích odstínů a opravy zdiva. Vše bylo nutné vymalovat a dokončit před oslavou "60 let založení Ústavu jaderného výzkumu". Nátěr fasády šedivou barvou dle odstínu stávajícího zateplení, Vše včetně čistého úklidu po dokončení malířských prací. 

ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova ÚJV administrativní budova