Malíři pokojů
Praha

Strojservis Fiat Iveco

Poslední zakázkou tohoto roku se s Vámi všchini malíři loučí a budeme rádi Vás rádi vídat v příštím roce na Vašich realizacích. Malování jsme dokončili 31.12.2014 a jsme rádi, že si můžeme užívat oslavy Silvestra a mít klidný Nový rok a celý nový rok 2015, stejně jako ho přejeme všem našim stávajícím zákazíkům tak i budoucím. Redesign příjmu na servis Fiat a místnosti pro zákazníky celé firmy Strojservis a disgnostika firmy Bosch v ulici Náchodská Praha 9. Tapetování sklovláknitá tapeta, malování pestrými odstíny a následný úklid. Lepidlo na tapetování pastovitá hmota v oválných kbelících od dodavatele http://barvy-tyna.cz . Po domalování jsme se dohodli na provedení omyvatelného soklu na materiál sklovláknitou tapetu Vertex. Skelná tapeta se vyznačuje vyskokou odolností tam, kde je provoz nebo kde se objevují praskliny na zdivu a po tapetování sklo vláknitou tapetou se již neobjevují a praskající zdivo tyto tapety "podrží".  Je nuté, použít správné pastovité lepidlo, nikoli suché například z OBI v čem by byla zásádní chyba při tapetování a s čím se setkáváme na opravách po amatérském tapetování. 

  

Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco Strojservis Fiat Iveco