Malíři pokojů
Praha

Instalace dopravního značení

Nátěr vodorovného dopravního značení a stavební práce spočívající v instalaci a dodání námi zakoupených komponent, jako jsou dopravní zrcadla a dopravní značka zákaz zastavení dle přesného projektu a schválení od Policie ČR dopravní inspektorát Praha. Nátěr vodorovných čar zákaz zastavení bylo provedeno materiálem Sadurit na venkovní použití. Vše bez narušení a komplikací vjezdu na Státní zdravotní ústav a SUKL ( státní ústav pro kontrolu léčiv) . Po instalaci se musela zrcadla seřídit dle přesného úhlu dle vyhlášky o bezpečnostni silničního provozu. Nejsme "jen" malíři pokojů...

Instalace dopravního značení Instalace dopravního značení Instalace dopravního značení Instalace dopravního značení Instalace dopravního značení Instalace dopravního značení Instalace dopravního značení Instalace dopravního značení Instalace dopravního značení Instalace dopravního značení Instalace dopravního značení Instalace dopravního značení Instalace dopravního značení