Malíři pokojů
Praha

Úřad vlády ČR

Nyní jsme provedli noční malování "malířské práce pro Úřad vlády České republiky". Malířské práce spočívali ve vymalování barevnými odstíny v rozsahu přes 1000 m2 v kombinacích malby a přesných geometrických tvarů na chodbách úřadu vlády. Samotnému malování předcházelo výběr a vzorky do velice přesného stávajícího odstínu dle vzorníku NCS, který je vybrán speciálně pro úřad vlády. Penetrační nátěr, stěrkování a škrábání poškozených míst a po dokončení maleb čistý úklid vlastní kapacitou. Vše zvládnuto včetně víceprací s oceněním odúřadu vlády na hlavičkovém papíře. 

Úřad vlády ČR Úřad vlády ČR Úřad vlády ČR Úřad vlády ČR Úřad vlády ČR Úřad vlády ČR Úřad vlády ČR Úřad vlády ČR Úřad vlády ČR Úřad vlády ČR Úřad vlády ČR Úřad vlády ČR Úřad vlády ČR